Meghosszabbították a távmunkavégzés esetén a költségtérítés adómentességét.

A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbította a távmunka szabályainak vészhelyzeti alkalmazását a 80/2021. (II.22) Korm. rendelet alapján további 90 nappal[1].

A 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet[2] kihirdetésével lehetőség nyílt arra, hogy a vészhelyzet ideje alatt a munkáltató adómentes költségtérítést juttathasson a munkavállaló részére, amennyiben távmunkában látja el feladatait.

A kormányrendelet szerint a munkáltató és munkavállaló a Munka törvénykönyve távmunkavégzésre[3] vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhat, az átmeneti szabályozás a koronavírus-járvány ideje alatt rugalmasabb szabályokat tesz lehetővé. A munkáltató távmunkavégzés esetén igazolás nélkül elszámolható költségtérítést fizethet a munkavállaló részére havonta a minimálbér összegének 10%-áig.

A kifizetés feltétele, hogy a munkáltató és munkavállaló között megállapodás jöjjön létre, valamint, hogy a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben a tárgyhónapban ne számoljon el az Szja tv-ben nevesített költséget[4] (internethasználat, munkavégzési hely bérleti díját, rezsijét.
Amennyiben a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor a havi költség összegének arányos része jár a munkavállalónak (távmunkavégzéssel érintett napokra lehet kifizetni).

A 2021. évre vonatkozóan kifizethető havi költségtérítés összege 16.740.-Ft[5].

[1] 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

[2]  487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

[3] A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt) 196.-197. §

[4] 1995. évi CXVII. törvény [ Szja tv. ]

[5] A Kormány 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról 1. §