Családi adókedvezmény nyilatkozatok!

A 2021. évben ismételten nyilatkozni szükséges az adókedvezményekről, költségekről.

A kedvezeményt csak abban az esetben tudja érvényesíteni, amennyiben a csatolt nyilatkozatot megadott határidőig kitöltve visszaküldik!

Letölthető nyilatkozatok:

Családi adókedvezmény: A családi kedvezményt igénybe vevő magánszemélynek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. A kedvezmény mértéke attól függ, hogy a magánszemély hány gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult családi pótlékra és hány olyan személy (eltartott) él a családban, akit a családi pótlék összegének meghatározása során figyelembe lehet venni.

Költségnyilatkozat: A   megbízási,   felhasználási  szerződés  szerint  fizetett  szerzői  jogdíj  önálló  tevékenységből  származó  bevételnek  minősül,

amellyel szemben költségelszámolás érvényesíthető.
Első házas kedvezmény: A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik, ha az egyéb törvényi feltételek fennállnak. A kedvezmény igénybevétele nincs életkorhoz kötve. Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötés hónapját követő 24 hónap vehető figyelembe.

Személyi kedvezmény: Továbbra is az veheti igénybe, aki:

  • súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenved, amelyről orvosi igazolással rendelkezik, valamint
  • rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye: Igénybe vehetei a négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

  1. családi pótlékra jogosult, vagy
  2. családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

Gyermek utáni pótszabadság: A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. A pótszabadság mértéke szülőnként:

  • 1 gyermek után 2 munkanap;
  • 2 gyermek után 4 munkanap;
  • 3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente.

A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékkal él.

A nyilatkozatokat legkésőbb a számfejtést megelőző harmadik napig visszaküldeni szíveskedjen, hogy a kedvezményt már a januári bérrel be tudjuk állítani!

A már lezárt hónapra vonatkozóan utólag nem tudunk kedvezményt figyelembe venni, ezért ha a megadott határidőn túl kapjuk meg a nyilatkozatokat, az elmaradt hónap(ok)ra járó kedvezményt csak az éves adóbevallásban tudják visszaigényelni.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a nyilatkozatokhoz tartozó kitöltési útmutatókat! Hiányosan vagy rosszul kitöltött nyilatkozatokkal nem tudjuk figyelembe venni a kedvezményeket!

AKI NEM KÍVÁN IGÉNYBE VENNI KEDVEZMÉNYT, ANNAK NEM KELL BEKÜLDENI A NYILATKOZATOT, NINCS TEENDŐJE!

A 2021. évi nyilatkozatokat PDF formátumban csatoltan küldjük.

A nyilatkozatokat két példányban kell kitölteni:

  1. példány Munkáltató
  2. példány Munkavállaló